Záhlaví TF závazky/pohledávky zpětně

vydání: 20050526 - verze: 11

Na tiskových formulářích Pohledávky zpětně ke dniZávazky zpětně ke dni byl doplněn název firmy do záhlaví sestavy a adresa do zápatí stránky.