Zdanitelná plnění pro plátce registrované v EU

vydání: 20050607 - verze: 11

Plátci DPH, kteří jsou registrovaní v jiných členských zemích EU mohou vystavovat ve Variu daňové doklady obsahující příslušné DIČ a sazby DPH platné pro danou zemi.

Nyní je možné též zadávat vlastní typy zdanitelných plnění.

Postup:

Musíte mít Vario 11 vydání 20050607 a vyšší

  1. V modulu Účetnictví otevřete dialogové okno Možnosti předkontací (menu Účetnictví / Možnosti předkontací) a přejdete na kartu Zdanitelná plnění.
  2. Zvolíte typ plnění, pro který chcete definovat vlastní typy (předkontace).
  3. V tabulce vyplníte novou předkontaci. Nevyberete jí ze seznamu, ale zadáte vlastní název. Název musí začínat ISO kódem země následovaným mezerou. Například:

Vaše DIČ: SK123456

Předkontace: SK Prodej služeb

Všechny předkontace, které budou začínat textem "SK " se nyní budou nabízet v seznamu typů zdanitelných plnění na dokladech s místem plnění SK.

Aktualizace: tisk plnění viz Nový tiskový formulář Zdanitelná plnění EU.