INFO: Změny v Intrastatu od 1.7.2005

vydání: 20050623 - verze: 11

Od 1.7.2005 dochází ke změnám ve vykazování pro INTRASTAT, které se dotknou všech zpravodajských jednotek.

Změny

  • Nebude se vykazovat statistická hodnota.
  • Při přijetí se nevykazuje kraj určení.
  • Dodací podmínky vykazují všechny zpravodajské jednotky (i ty, které je do června 2005 nevykazovaly).
  • Vykazují se i obchodní transakce s osobami, které nejsou registrované k DPH. Údaje o zboží odeslaném nebo přijatém v rámci transakce s osobou neregistrovanou k DPH se vykazují jen při prokázaném odeslání nebo přijetí z jiného členského státu.
  • Mění se limit pro opravy chybně nebo nepřesně vykázaných údajů o fakturované hodnotě. Opravovat je nutné nepřesnosti větší jak 5% nebo 100 000 Kč za měsíc.

Pro uživatele Varia

Do 18.7.2005 odevzdáte stávající výkaz za měsíc červen 2005. Do té doby nebudeme uvádět aktualizaci, abyste mohli dokončit zadání a tisk stávajících výkazů.

Pro doklady zahrnuté do výkazů od 1.7.2005 nemusíte vyplňovat sloupec Statistická hodnota. U přijetí není třeba vyplňovat sloupec Kraj.

Po 18.7.2005 uvedeme aktualizaci Varia, ve které bude nový tiskový formulář Výkaz pro Intrastat. Tento formulář budete potřebovat pro tisk výkazu za červenec 2005. V tomto vydání bude též upravené dialogové okno pro zadání položek intrastatu - nebude obsahovat sloupec Statistická hodnota. Při vyplňování přijetí nebude obsahovat sloupec Kraj a při odeslání sloupec Stát odeslání.