Mzdy - Daňové zvýhodnění na dítě - nastavení platnosti výchozí mzdové složky

vydání: 20050929 - verze: 11

Při nastavení daňového zvýhodnění pro roční zúčtování v dialogu Pracovník na kartě Rodina se při zadání daňového zvýhodnění na dítě nabídne seznam výše zadaných dětí. Je možné vybrat, ke kterému dítěti se sleva vztahuje. Pokud bylo u dítěte vyplněné rodné číslo je možné potvrdit nastavení platnosti slevy k dovršení 18ti let dítěte do pole Do. Současně se do pole Popis doplní jméno a příjmení dítěte a případně rodné číslo pro tisk potvrzení o příjmu. Platnost slevy je možné nastavit ručně v případě trvání nároku na slevu po dovršení plnoletosti (např. při doložení potvrzení o studiu). Po změně pole Do je možné potvrdit změnu platnosti slevy také ve výchozích mzdových složkách. Změna se provede pokud se podaří jednoznačně určit související výchozí mzdovou složku. U nově zakládaných pracovních poměrů lze této souvislosti docílit správným postupem zadávání:

1. založení zaměstnance (dialog Pracovník) a vyplnění karty Rodina (tabulka dětí a zvýhodnění)
2. založení pracovního poměru (dialog Pracovní poměr) a načtení odpočtů a slev na kartě Nastavení tlačítkem Načíst z kmenových údajů

Tímto postupem se do pole Údaj 1 výchozí mzdové složky doplní jméno a příjmení dítěte.

Do stávajících záznamů je možné doplnit jméno a příjmení do pole Údaj 1 v detailu výchozí mzdové složky ručně (v syntaxi jméno příjmení) nebo výběrem stejné složky ze seznamu Složka. Obdobně ručně (v syntaxi jméno příjmení, rodné číslo nebo jméno příjmení - rodné číslo) nebo výběrem stejného zvýhodnění na kartě Rodina.