Nová kontrola zdanitelných plnění

vydání: 20051024 - verze: 11

Kontrola DPH v tiskovém formuláři Přiznání k DPH a Zdanitelná plnění byla rozšířena o kontrolu, která vypíše všechny daňové doklady, které nevstupují do přiznání. Tím se rozumí doklady, které mají zadané datum uskutečnění zdanitelného plnění v zadaném období, mají vyplněno místo plnění, ale nemají žádné položky, které by vstupovaly do přiznání k DPH.