Intrastat - úprava tiskového formuláře

vydání: 20051122 - verze: 11

V tiskovém formuláři Výkaz pro Intrastat je vynucen tisk na 15 řádků (v závislosti na tiskárně se mohlo tisknout 16 řádků na stranu).

Řádky se nyní číslují na každé straně od 1.