Mzdy - TF ELDP - úprava

vydání: 20051201 - verze: 11

V případě vyplácení dávek v ochranné lhůtě může dojít k situaci, kdy výplata dávky je v průběhu měsíce pozastavena a v jejím vyplácení se pokračuje v následujícím období (uvedením data minulého období do pole Likvidace od). Vario v tomto případě generovalo pro tuto nemoc nový řádek s novým intervalem nemoci. V nejnovější verzi TF je takto vyplácená dávka vykázána v jednom řádku v jednom intervalu.