Panel s moduly mizí

vydání: 20051216 - verze: 11

Pokud se nepodaří spustit Vario, například protože server není dostupný a program je ukončen před dokončením inicializace, nebudou zobrazeny při příštím spuštění doplňkové panely nástrojů (moduly, nástroje modulu, formátování).

Tento problém je odstraněn. Upozorňujeme, že nedokončená inicializace Varia signalizuje havarijní stav a mělo by k ní dojít pouze výjimečně.