Filtr s parametrem

vydání: 20051221 - verze: 11

V závislosti na verzi MS Access se filtr s parametrem zadávaným uživatelem chová různě.

Pokud vyberete ze seznamu filtr s parametrem (například v modulu Adresář filtr Zadaná kategorie), zobrazí se okno pro zadání hodnoty parametru. Zadáte parametr a filtr se použije. Pokud chcete zadat jiný parametr a znovu vyberete stejný filtr, nastane jedna z možností:

  1. zobrazí se okno pro zadání hodnoty parametru znovu nebo
  2. se okno nezobrazí a použije se automaticky předešlý parametr.

Která ze dvou možností nastane, závisí na vydání MS Accessu, který je nainstalovaný na stanici.

V tomto vydání Varia se během aplikace stejného filtru, filtr nejprve odstraní a potom znovu přiřadí, čímž je zajištěno, že se dotaz na zadání parametru zobrazí bez ohledu na vydání MS Access.