Sazby DPH členských států EU

vydání: 20070130 - verze: 11

Od 1.1.2007 došlo ke změnám sazeb DPH v Německu a na Slovensku, přibyly také nové členské státy. V tomto smyslu byl upraven číselník Sazby DPH.

 

Německo - změna základní sazby z 16% na 19%

Slovensko - zavedena snížená sazba 10% (na léky a vybraný zdravotnický materiál)

Bulharsko - základní sazba 20%, snížená 7%

Rumunsko  - základní sazba 19%, snížená 9%

 

Změny v číselníku se při aktualizaci Varia nepromítnou ve vašich pracovních datech. Sazby DPH je potřeba nastavit. Stačí, když importujete soubor SazbyDPH.xml (stáhněte jej příkazem místní nabídky Uložit cíl jako).

  • Spusťte modul Adresář. Příkazem menu Soubor/Import dat... otevřete dialog importu.
  • Vyberte import Vario data (xml) a zadejte cestu k souboru, který jste stáhli z výše uvedeného odkazu.
  • Potvrďte import (následují 2 obrazovky, ponechte výchozí nastavení).
  • Změny v sazbách DPH se načtou.

Nové sazby lze též nastavit "ručně" prostřednictvím číselníku (menu Nástroje/Možnosti... - Číselníky - Sazby DPH).