Mzdy - Sociální pojištění zaměstnavatele dle stavu legislativy k 1.1.2007

vydání: 20070130 - verze: 11

Postupnými změnami zákona č. 589/1992 Sb. (novelou č. 189/2006 a č. 264/2006) a zákonem č. 585/2006, který odkládá účinnost zákona 289/2006 na 1.1.2008 došlo k situaci, kdy není zákonně definována výše vyměřovacího základu organizace. MPSV doporučilo postupovat při odvodu sociálního pojištění za organizaci v roce 2007 obdobně jako v roce 2006 s tím, že zahájí přípravu další novely zákona, která tento nedostatek odstraní. Aktulizace Varia na tuto legislativní chybu proto nereaguje a výpočet nadále vychází z nastavení mzdových složek, kdy vyměřovací základ organizace tvoří úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců.