Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20070206 - verze: 11

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech - vzor 14

V tiskovém formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech se nově v textu řádku č. 2 automaticky doplní rok 2007 (resp. rok následující po roce, za který se potvrzení vystavuje). Rok tedy není nutné doplňovat ručně.


Přehled souhrnných údajů - cizinci

Přehled souhrnný údajů (příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob) byl upraven podle vzoru 3. Byl vypuštěn sloupec 16 Úhrn zdanitelných mezd.


Sociální pojištění

Tiskový formulář je nově členěn podle typu pracovního poměru. Za každý typ poměru je uveden součet hrubých mezd, vyměřovacích základů a pojištění zaměstnance a zaměstnavatele.


Mzdy po složkách

Do tiskového formuláře Mzdy po složkách byl přidán údaj o počtu dané mzdové složky v tisku. Tento údaje je možné použít pro kontrolu úplnosti zadání měsíčních mzdových složek.


Výpočet daně z příjmu

Byla provedena úprava při kontrole 6tinásobku minimální mzdy pro zjistění nároku na daňový bonus. Tato úprava se dotkne pouze zaměstnanců s ročním příjmem v rozmezí 45 420-45 960,- Kč. Jde pouze o úpravu tiskového formuláře. Ve výpočtu ročního zúčtování zpracovaného v rámci zpracování mezd se nic nemění.