Mzdy - Doplněk Import mezd MS Excel

vydání: 20070228 - verze: 11

Doplněk je určen pro import měsíčních mzdových složek do modulu Mzdy ze souborů ve formátu xls MS Excel. Doplněk může radikálně urychlit zadávání měsíčních mzdových složek do zpracování mezd.

Pro import je možné vytvořit libovolný počet souborů ve formátu xls MS Excel s libovolným počtem listů. Sloupce xls souboru lze libovolně pojmenovat. V doplňku je možné nastavit, do kterých polí Varia se má daný sloupec načíst. Předpokladem pro správný import je použití shodných identifikátorů pro pole Pracovní poměr a Mzdová složka.

V rámci importu mzdových složek se mzdové složky upraví podle nastaveného formuláře (pole Formulář v dialogu Mzdy|Mzdové složky|Mzdová složka|Složka) složky.

Do všech složek se nastaví aktuální rok, období a kniha. Do pole Kategorie se doplní text Import a do pole Datum a čas vytvoření se doplní aktuální datum a čas importu. Dále systém upravuje některá pole mzdových složek s typem formuláře 0, 1, 2, 3, 6 a 9. Tyto úpravy se provádějí, aby je bylo možné ve mzdovém systému dále zpracovat obvyklým způsobem.

O průběhu importu informuje protokol. Importem vytvořené záznamy lze v rámci doplňku zobrazovat a případně upravovat.

Doplněk je vhodný pro import těchto typů mzdových složek:

Formulář 0: Prémie, Osobní ohodnocení, Ostatní srážky, Stravenky, Záloha
Formulář 1: Hodinová mzda, Hodinová sazba, Mzda přesčas
Formulář 2: Svátek, Náhrada hodinová, Překážky v práci, Příplatek noční, Příplatek přesčas, Příplatek So a Ne, Příplatek svátek
Formulář 3: Dovolená, Náhrada denní, Neomluvená absence, Neplacené volno
Formulář 6: Stravenky
Formulář 9: Přesčas měsíční mzdy