Technické zhodnocení odepsaného majetku

vydání: 20070313 - verze: 11

Byl upraven výpočet odpisového plánu. Při aktivaci technického zhodnocení již odepsaného majetku, který měl stanovené rovnoměrné odpisy, se odpisový plán vypočítal jen z nové zůstatkové ceny. Nyní se odpisy počítají ze zvýšené vstupní ceny majetku.

Výpočet u zrychlených odpisů se nezměnil.