Mzdy - Upozornění ČSSZ pro uživatele elektronického podání

vydání: 20071003 - verze: 11

ČSSZ sděluje uživatelům elektronického podání, že šifrovací certifikát (klíč) cssz.dis.gov.cz (vydaný CSSZ EMP CA) má platnost do 18.10.2007. Po tomto datu budou podání zašifrovaná tímto certifikátem odmítána. Nainstalujte si v předstihu ze stránek http://www.cssz.cz , sekce e-podání, nový šifrovací certifikát (DIS.CSSZ.CZ) spolu s jeho kořenovým certifikátem PostSignum Root QCA a zprostředkujícím certifikátem PostSignum Public CA a nahraďte jím původní.
Rovněž podpisové certifikáty vystavené v ČSSZ a kvalifikované certifikáty mají omezenou platnost. Zkontrolujte je a v předstihu si zajistěte kvalifikovaný podpisový certifikát od některé z akreditovaných certifikačních autorit.
Nezapomeňte sdělit na kontaktním pracovišti Vaší OSSZ/PSSZ změnu podpisového certifikátu (jiné změny nehlásíte), jinak budou Vaše podání zamítána.

V doplňku Elektronická podání je třeba zadat nový šifrovací certifikát přes tlačítko Možnosti v dialogu Nastavení elektronického podání (u všech typů, které používáte, tj. Nemocenské pojištění a Důchodové pojištění) na kartě Certifikáty v poli Šifrovací certifikát.