Předkontace u vratky výdejky dle výdejky

vydání: 20080204 - verze: 11

Funkce pro vrácení produktu zaskladněním vratkou z dobropisu byla upravena tak, aby se na vratce použila předkontace z vracené výdejky. Doposud se používala předkontace z dobropisu nebo z produktu - stejný princip jako v případě faktura-výdejka.