Intrastat – datum deklarace a podání přes Portál veřejné správy

vydání: 20071218 - verze: 11

Výkaz pro intrastat byl upraven. Dialog pro zadání položek intrastatu, který se otevírá nad dokladem, byl rozšířen o sloupec Datum deklarace. Při založení položek se přebírá datum zdanitelného plnění nebo datum dokladu. Pokud se datum pro výkaz liší od data dokladu, můžete jej následně zadat podle potřeby (i pro jednotlivou položku).

Tiskový formulář nyní obsahuje tyto volby pro odeslání:

  • Odeslat na PVS (Portál veřejné správy)
  • Tisk výkazu
  • Export IDES

Odeslat na PVS

Odeslání na PVS vytvoří XML soubor s daty pro podání prostřednictvím portálu veřejné správy. Po vytvoření souboru nabídne odeslání podání prostřednictvím doplňku Elektronická podání (doplněk se instaluje automaticky, je však nutné zakoupit jeho licenci a zaregistrovat ho).

Informace ke komunikaci s PVS prostřednictvím doplňku elektronická podání jsou uvedena v článku Elektronická podání. Mimo jiné zde naleznete i odkazy na společnosti poskytující kvalifikované certifikáty.

Informace o možnostech podání naleznete na http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Intrastat/.

Tisk výkazu

Tisk výkazu vytiskne výkaz nebo zobrazí náhled před tiskem.

Export IDES

Export IDES vytvoří soubor pro odeslání programem IDES. Možnost podávat tímto způsobem byla prodloužena do konce roku 2008.