Datum vystavení dokladu při vystavení do minulého roku

vydání: 20080114 - verze: 11

V této aktualizaci se mění výchozí nastavení data dokladu při vystavení nového dokladu do minulého roku.

  • Datum dokladu: dnešní datum (nastavovalo se na datum posledního dne min. roku)
  • Datum účetního případu: poslední den minulého roku (nenastavovalo se)
  • Datum zdanitelného plnění: je-li šablonou určeno nastavení dnešního dne, nastaví se poslední den minulého roku (nastavovalo se dle šablony)