Mzdy - Sleva na dani - základní u daňových nerezidentů v roce 2008 nově upravena Opatřením MF

vydání: 20080208 - verze: 11


Dle dále citovaného znění Opatření Ministersva financí ze dne 7.2.2008 bude možné daňovým nerezidentům ČR poskytovat slevu na dni na poplatníka při stanovení měsíční záloh na daň v průběhu roku 2008. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení můžete daňovým nerezidentům s podepsaným prohlášením přidat složku Sleva na dani - základní obdobně jako daňovým rezidentům pro vytvoření mezd v dalších obdobích roku 2008. Informativní hlášení o neposkytování slevy nerezidentům bude odstraněno v následující aktualizaci. Aktualizace z tohoto důvodu není nutná, protože systém slevu umožní zadat již ve stávajícím vydání.

 

Opatření Ministerstva financí k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

7. února 2008
 
č.j. 05/13 797/2008 - 152

Ministerstvo financí České republiky na základě zmocnění v  ustanovení § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), za účelem odstranění tvrdosti činí toto opatření:

  • Zaměstnancům, kteří jsou poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, mohou jejich zaměstnavatelé, plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, v průběhu zdaňovacího období roku 2008 poskytnout při výpočtu zálohy na daň za podmínek a ve výši podle § 35d odst. 2 zákona o daních z příjmů, slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. a) zákona. Daňová povinnost u těchto poplatníků za zdaňovací období 2008 bude vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.


Mgr. Peter Chrenko, v.r.
náměstek ministra financí

 

Doplňující informace odboru Legislativa daní z příjmů

k Opatření č.j. 05/13 797/2008 - 152

 

Výše uvedené Opatření bylo vydáno s ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z příjmů, projednanou ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 6.2. 2008, kterou se již v průběhu zdaňovacího období 2008 změní podmínky pro poskytování základní slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a která umožní přiznat tuto slevu na dani poplatníkům (daňovým nerezidentům ČR) bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení.

S ohledem na předpokládané  nabytí účinnosti této novely (od 1.7.2008)  a za účelem odstranění tvrdosti spočívající v  neposkytnutí  výše uvedené slevy při stanovení měsíčních záloh na daň zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR) před tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno výše uvedené Opatření, které odstraňuje tvrdost zákona.

Tímto opatřením se v žádném případě nemění výše roční  daňové povinnosti u daňových nerezidentů ČR (zahraničních zaměstnanců), pouze zcela  v souladu se zákonem o daních z příjmů se u nich upravuje způsob vybírání záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti  v průběhu roku – tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši,  jako u českých daňových rezidentů.  Celoroční daňová povinnost u zahraničních zaměstnanců  za zdaňovací období 2008  bude pak vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Opatření bude zveřejněno v nejbližším čísle Finančního zpravodaje.