Mzdy - Úpravy tiskových formulářů ZPS a Hromadné oznámení

vydání: 20080211 - verze: 11

ZPS

Do tiskového formuláře ZPS bylo zapracováno řešení situace, kdy v průběhu vykazovaného roku u zaměstnance dojde ke změně kategorie Osoba se ZP na kategorii Osoba s TZP nebo opačně. Intervaly datumů od - do se v tomto případě musejí zadávat na celé měsíce (do posledního dne období a od prvního dne následujícího období) tak, aby se nepřekrývaly. Ve všech případech se hodiny v obou kategoriích započítávají za celý měsíc, i když datumy od - do jsou v průběhu měsíce. Přesnější výpočet není vzhledem ke způsobu evidence odpracovaných hodin možný.

 

Hromadné oznámení

Do levého horního rohu Hromadného oznámení se nově tiskne adresa pobočky zdravotní pojišťovny. Jde o úpravu pro identifikaci jednotlivých tiskopisů pro uživatele, kteří tisknou oznámení pro různé pobočky stejné pojišťovny.