Mzdy - Tiskový formulář ELDP - roční

vydání: 20080304 - verze: 11

Pro zjednodušení výběru zaměstnanců pro tisk ELDP byly upraveny podmínky tak, že do zpracování se zahrnují pouze mzdy s typy poměru v poli Poměr, ze kterých se odvádí sociální pojištění. To je dáno polem SP v dialogu Nastavení na kartě Prac. poměry. Po této úpravě není nutné převádět např. zaměstnance s typem poměru Učni, Statutáři apod. do samostatných knih. Nadále se ELDP netiskne pro zaměstnance s vyplněným polem Starobní důchod Nástup, pokud nejde o předčasný starobní důchod.

Základní výběr se provádí v dialogu po otevření tiskového formuláře v rámečku Výběr pracovní poměrů:

  • Ukončené - používá se pro tisk ELDP po ukončení pracovního poměru s možností zadání intervalu od a do.
  • Neukončené - používá se pro hromadný tisk ELDP neukončených poměrů po skončení kalendářního roku.