Mzdy - Zákonné pojištění odpovědnosti - oprava účtování

vydání: 20080704 - verze: 11

Pokud u zaměstnance došlo k překročení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, do zaúčtování zákonného pojištění odpovědnosti se chybně zahrnuje pojistné spočítané pouze z vyměřovacího základu, ze kterého se odvedlo pojistné na sociální pojištění. Po opravě se správně účtuje pojistné z celého dosaženého vyměřovacího základu.

Odvod zákonného pojištění na platební příkaz a sestava Pojištění odpovědnosti správně zahrnuje pojistné spočítané z celého vyměřovacího základu dosaženého v příslušném čtvrtletí.