Účtování řádku Oprava DPH

vydání: 20081010 - verze: 11

Průvodce zaúčtováním byl upraven tak, aby účtoval řádky Oprava DPH, které vznikají na faktuře, pokud je DPH na daňovém dokladu o přijetí platby počítaná shora.

Prvotní doklad - řádek vznikne automaticky při navázání zálohové faktury. Předkontace se vyplní automaticky. Částka je uvedena pouze ve sloupci DPH a je to součet rozdílu základu daně a z něj vypočtené DPH. Řádek nelze ručně měnit, je ve stavu Záloha.

Přiznání k DPH - do přiznání k DPH se doklad započte se správným základem daně a DPH (částka z prvotního dokladu se rozpočítá).

Nastavení účtu pro předkontaci - v modulu Účetnictví v Možnostech předkontací si pro každou knihu, kde se řádek Oprava DPH bude vyskytovat, nastavte předkontaci Oprava DPH. Není nutné text vypisovat, klikněte na poslední řádek a z nabídky vyberte příslušnou předkontaci.

Do předkontace MD a D vyplňte účty, které se mají použít. Zaúčtování proběhne přesně podle zápisu, tedy účet MD proti účtu D.

Zaúčtování - řádek se zaúčtuje automaticky s fakturou. Nyní se pro vyrovnání účtu DPH zaúčtuje celá částka řádku Oprava DPH z prvotního dokladu. Pokud bude v knize chybět nastavení předkontace Oprava DPH, zobrazí se v průvodci zaúčtováním standardní chybová hláška "Není zadaný účet MD nebo D".