Zrušení slovenských korun (pro uživatele v ČR)

vydání: 20081218 - verze: 11

Postup převodu závazků a pohledávek v SKK do roku 2009

S rokem 2009 přichází ukončení platnosti slovenské koruny. V roce 2009 již nevystavujte žádné doklady v SKK, pro fakturaci se Slovenskem používejte EUR (je doporučeno fakturovat v EUR i zbytek letošních faktur).
Pokud vám v evidenci zbudou neuhrazené doklady v SKK (závazky/pohledávky), je potřeba je převést na EUR.

Doplněk, který stáhnete zde www.altusvario.cz/download/#skk-eur-cz, zajistí tento převod.

Před spuštěním doplňku se ujistěte, že máte zálohovaná data. Dokončete všechny úhrady v měně SKK. Proveďte kurzový přepočet pohledávek a závazků k rozvahovému dni. 

Postup

Stáhněte ZIP soubor z výše uvedené adresy. Ze ZIP souboru zkopírujte soubor SKK-EUR_Prevod_zavazku_a_pohledavek.mdb na pevný disk vašeho počítače.

Zazálohujte data Varia!

Spustíte příkazem Soubor/Otevřít modul/Otevřít ..., zobrazí se okno pro otevření souboru. Otevřete soubor SKK-EUR_Prevod_zavazku_a_pohledavek.mdb a postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Princip přepočtu

Doplněk vytvoří ke každé neuhrazené faktuře v SKK (tj. dokladu, který vstupuje do kurzového přepočtu) nový doklad v EUR. Nový doklad se vytvoří do stejné knihy, stejným variabilním symbolem a číslem dokladu (kvůli duplicite bude mít navíc označení "EUR", např: 2008123_EUR). Částka měny bude přepočtena konverzním kurzem 30,126 na EUR a bude pouze ve výši, která zbývala k úhradě.

Původní doklad se uhradí, čímž zmizí závazek/pohledávka v SKK. Nahradí ho závazek/pohledávka v EUR.

Zkopírovaná faktura bude nastavena do stavu Zaúčtováno, ale do účetnictví nevstoupí, aby nedošlo ke zduplikování nákladů či výnosů. Na dokladu nebude uvedeno DUZP, rozpis DPH ani přídavné pomocné řádky pro DPH (reverse charge) - vstup do DPH je zajištěn původním dokladem.

Evidence závazku/pohledávky a budoucí úhrada proběhne proti faktuře převedené na EUR.

 

Možné problémy

Dojde ke zdvojení prvotních dokladů. V sestavách obratů, které vycházejí z prvotních dokladů se to projeví nepravdivým zdvojnásobením obratu.