Seznam všech školení

 

Název školení Popis
První kroky ve Variu

Školení pro začínající uživatele, kteří potřebují získat obecný přehled a základy ovládání Varia.

Skladová evidence

Příjem na sklad, výdej ze skladu, inventura a provázání s ostatními moduly Varia.

Fakturace, operace prodeje

Základní operace prodeje jako zaevidování objednávky, prodej ze skladu, vystavení dokladů, využití ceníků.

Objednávky, příjem zboží

Objednávání zboží, příjem na sklad, propojení s fakturou přijatou.
Administrace systému

Zakládání nových knih, přidání uživatele, přidělení oprávnění, instalace nových formulářů.

Účtujeme ve Variu

Nastavení a vedení účetnictví, zaúčtování dokladů, kontroly, problematika kolem DPH.

Začínáme ve Mzdách

Základní nastavení systému, založení pracovníka, vytvoření a výpočet mezd, související tiskové formuláře.

Modul Mzdy pro pokročilé Školení určené pro pokročilé uživatele modulu Mzdy.
Evidence majetku a Daňová evidence Vario

Zakládání karet majetku, odpisové plány, technické zhodnocení, opravy odpisů, nastavení a používání Varia pro daňovou evidenci.

Evidence majetku a Intrastat Vario

Pořizování dokladů pro evidenci Intrastatu, zakládání karet majetku, odpisové plány, technické zhodnocení, opravy odpisů.

Závěrka krok za krokem Vario

Kontrolní práce se saldokontem, kurzovými rozdíly, uzávěrkové operace.

Účetnictví pro neúčetní Vario

Přehled o modulu účetnictví a jeho vazbách na ostatní moduly. Určeno pro uživatele, kteří nejsou účetními.

Filtry a tiskové výstupy Vario

Praktické školení na PC, ve kterém si budete moci vyzkoušet tvorbu filtrů a jejich správu, drobné úpravy tiskových formulářů a práci se zobrazením a jejich využití.

Pokud máte zájem o školení, které není uvedeno v aktuální nabídce školení, prosíme napište nám na info@vario.cz. Připravíme termíny podle zájmu, nebo vám nabídneme individuální školení.