Seznam všech školení

 

Název školení Popis
Základní školení Vario

Školení pro začínající uživatele, kteří potřebují získat obecný přehled a základy ovládání Varia.

Skladová evidence Vario

Příjem na sklad, výdej ze skladu, inventura a provázání s ostatními moduly Varia.

Fakturace, operace prodeje Vario

Základní operace prodeje jako zaevidování objednávky, prodej ze skladu, vystavení dokladů, využití ceníků.

Objednávky, příjem zboží Vario

Objednávání zboží, příjem na sklad, propojení s fakturou přijatou.
Administrace systému Vario

Zakládání nových knih, přidání uživatele, přidělení oprávnění, instalace nových formulářů.

Účetnictví a DPH v příkladech Vario

Nastavení a vedení účetnictví, zaúčtování dokladů, kontroly, problematika kolem DPH.

Modul Mzdy Vario

Základní nastavení systému, založení pracovníka, vytvoření a výpočet mezd, související tiskové formuláře.

Evidence majetku a Daňová evidence Vario

Zakládání karet majetku, odpisové plány, technické zhodnocení, opravy odpisů, nastavení a používání Varia pro daňovou evidenci.

Evidence majetku a Intrastat Vario

Pořizování dokladů pro evidenci Intrastatu, zakládání karet majetku, odpisové plány, technické zhodnocení, opravy odpisů.

Závěrka krok za krokem Vario

Kontrolní práce se saldokontem, kurzovými rozdíly, uzávěrkové operace.

Přecházíme z Vario 11
Sklad, Nákup, Prodej

Změny a novinky, které aktuální verze nabízí v modulech Adresář, Sklad, Nákup, Prodej.

Přecházíme z Vario 11
Finance, Účetnictví, Majetek
Změny a novinky, které aktuální verze nabízí z hlediska účetnictví a financí.
Přecházíme z Vario 11 Personalistika, Mzdy

Změny a novinky, které aktuální verze nabízí, zejména nové funkce, uspořádání tiskových formulářů, zobrazení.

Účetnictví pro neúčetní Vario

Přehled o modulu účetnictví a jeho vazbách na ostatní moduly. Určeno pro uživatele, kteří nejsou účetními.

Filtry a tiskové výstupy Vario

Praktické školení na PC ve kterém si budete moci vyzkoušet tvorbu filtrů a jejich správu, drobné úpravy tiskových formulářů a práci se zobrazením a jejich využití.

Pokud máte zájem o školení, které není uvedeno v aktuální nabídce školení, prosíme napište nám na info@altus.cz. Připravíme termíny podle zájmu nebo vám nabídneme individuální školení.