Často kladené dotazy k ročnímu poplatku Maintenance

Co obsahuje program Maintenance?

V rámci programu Maintenance máte k dispozici:

  • pravidelné aktualizace,
  • službu Technické podpory realizovanou v rámci telefonní Hot line nebo aplikací Help Desk,
  • bezplatnou znalostní databázi na internetu

Při nepřerušených poplatcích Maintenance máte také právo na přechod do vyšších verzí Varia bez dodatečných licenčních poplatků.

Kompletní přehled služeb poskytovaných v rámci programu Maintenance najdete na našich stránkách v sekci věnované Maintenance.

Proč uhradit fakturu za Maintenance 2019 ve splatnosti?

Včas získáte aktuální Vario na rok 2019 a po návratu z vánoční dovolené už nic neřešíte. A navíc ještě ušetříte.

Pravidelné aktualizace na konci roku jsou velmi důležité pro fungování programu Altus Vario. Od 1. 1. 2019 bude Vario bez nové aktualizace již zastaralé a při prvním spuštění v lednu 2019 může vás a vaše kolegy zaskočit upozornění na jeho neaktuálnost

První aktualizace z Maintenance 2019 bude dostupná od 15. prosince 2018, abyste vše potřebné stihli do Vánoc a mohli prožít klidné a odpočinkové svátky.

Od 15. prosince 2018 bude možné aktualizovat Altus Vario na nejnovější vydání pouze s uhrazeným servisním programem Maintenance pro rok 2019. 

Pokud aktualizaci necháte na příští rok, mohou být vaši uživatelé zaskočeni upozorněním na neaktuálnost Varia při jeho prvním spuštění v lednu 2019.

Pokud uhradíte zálohovou fakturu za Maintenance 2019 v době splatnosti, tj. do 15. 12. 2018, získáte možnost využít  Bonus při včasné úhradě Maintenance.

Kdy uhradit zálohovou fakturu?

Nová aktualizace bude uvolněna 15. prosince 2018. Od tohoto data bude možné aktualizovat Altus Vario pouze s uhrazeným servisním programem Maintenance pro rok 2019.

Doporučujeme proto uhradit zálohovou fakturu ve splatnosti, tedy do 15. prosince 2018.
Zároveň doporučujeme provést aktualizaci v týdnu od 17. 12 do 21. 12. 2018. Více informací naleznete v článku Proč instalovat aktualizaci před koncem roku?

Pokud uhradíte zálohovou fakturu za Maintenance 2019 v době splatnosti, tj. do 15. 12. 2018, získáte možnost využít  Bonus při včasné úhradě Maintenance.

Proč platit servisní program?

Informační systém je hlavním nástrojem k zajištění správnosti vašich provozních a účetních dat. Aby informační systém plnil svou funkci korektně, je potřeba jej udržovat v souladu s legislativou, držet krok se změnami operačních systémů i dodržovat správné pracovní postupy.

S naším programem Maintenance jste bez starostí. Získáte

  • technickou podporu poskytovanou zkušenými konzultanty v pracovní dny od 8:00 do 17:30,
  • aktualizace, které v rámci pravidelných vydání přinášejí legislativní změny,
  • vylepšení systému či přizpůsobení novým verzím operačních systémů a souvisejícího software,
  • bezplatnou znalostní databázi na internetu.

Při nepřerušených úhradách servisních programů získáte právo bezplatného převodu licencí do vyšší verze. 
Kompletní přehled služeb poskytovaných v rámci programu Maintenance naleznete na našich stránkách v sekci věnované Maintenance.

Je možné rozdělit úhradu Maintenance na více plateb?

Dostali jste se do situace, kdy nemůžete uhradit servisní poplatek Maintenance jednou platbou? Napište nám na info@altus.cz. Ozveme se vám a společně najdeme možnosti řešení.

Proč jsou do Maintenance zařazeny i vybrané doplňky a moduly?

Stále více uživatelů pracujících ve Variu využívá specializované moduly a doplňky, které dosud nebyly standardně podporované. Od roku 2014 jsou vybrané moduly a doplňky zařazovány do Maintenance a je na ně tedy poskytován stejný komfort podpory, jako při práci se standardními moduly Varia. Zařazení vybraných modulů a doplňků do programu Maintenance zvýší komfort uživatelů při jejich používání a aktualizacích, přinese jednoduše dostupnou technickou podporu a možnost tyto aplikace aktualizovat a používat v systému Altus Vario 12 a vyšších verzích.

Podrobné informace: Seznam modulů a doplňků zařazených do programu Maintenance.

Proč jsem obdržel dvě zálohové faktury?

Již od května 2018 platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které přináší správcům těcho údajů celou řadu povinností. Chceme Vám usnadnit správu citlivých údajů ve Variu a proto jsme k e-mailu se zálohovou fakturou na Maintenance přiložili také fakturu na licenci modulu GDPR, který Vám s činnostmi souvisejícími s jejich správou pomůže.

Co dělat s fakturou za licenci GDPR

Pokud byste se rozhodli využít modul GDPR pro snadné dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zálohovou fakturu zaplaťte a modul GDPR si aktivujte ve svém Variu. V případě, že nemáte zájem rozšířit Vario o tuto funkčnost, zálohovou fakturu nehraďte.

Vedu ve Variu více firem (dat) a licence je pouze pro jednu firmu. Kolik mě bude stát licence modulu GDPR pro další firmy a jak ji mám aktivovat?

Licenci pro další firmu aktivujte v té firmě, pro kterou tuto licenci potřebujete. Cena za každou další firmu je u varianty GDPR Komplet 2 000 Kč a u variant GDPR Vario a GDPR Personalistika 4 000 Kč za jednu firmu (data).