Změny datové struktury 20041214

Ve Variu 11 vydání 20041214 dochází ke změnám datové struktury.

Pro uživatele souborového serveru

Instalační program bude při aktualizaci předchozích vydání převádět data. Ujistěte se, že máte na serveru dostatek místa pro převod dat. Doporučujeme též defragmentovat disk (pokud je serverem PC s Windows). Počítejte s tím, že převod dat může u velkých souborů trvat delší dobu. Spusťte aktualizaci nejdříve na nejlepším počítači - první z aktualizovaných stanic převádí data. Aktualizaci dat nikdy násilně nepřerušujte! Sledujte bedlivě případné chybové hlášky a netolerujte chyby při převodu pracovních dat (chyby v datech testovacích firem přeskočit můžete).

Pro uživatele SQL serveru

Uživatelé SQL serveru musí spustit poslední vydání skriptů (minimálně z 20.12.2004) pro aktualizaci datové struktury.

Postup aktualizace

  1. Budete potřebovat instalační program s nejnovějším vydáním Varia. Pokud jej stáhnete z internetu, jedná se o soubor updatev11.exe, pokud máte instalační CD, jde o program Setup.exe ze složky Setup (ujistěte se, že máte vydání 20041220 a novější). 
  2. Všichni uživatelé ukončí práci s programem Altus VARIO.
  3. Vytvořte úplnou zálohu dat a uložte jí na bezpečném místě.
  4. Zkontrolujte, zda máte na souborovém serveru dostatek místa. Pokud jste si jisti, že máte bezpečně uložené i předchozí zálohy, můžete odstranit staré zálohy, které vytváří instalační program Varia (to jsou složky s názvem Zaloha_2004mmdd_hhmm).
  5. Po úklidu disku dle předchozího bodu vám doporučujeme defragmentovat disk - zrychlíte přístup k datům a zvýšíte spolehlivost.
  6. Pokud používáte SQL server, proveďte aktualizaci datové struktury podle článku Aktualizace datové struktury Varia 11 na MSSQL.
  7. Pokud máte více uživatelů, kteří pracují prostřednictvím sítě s jedněmi daty, spusťte instalační program a přejděte na Možnosti instalace. Zvolte Vytvořit síťovou složku s aktualizací pro update stanic a Spouštět aktualizaci ze složky automaticky. Tím zkopírujete instalační soubory na síť, odkud si uživatelé zaktualizují stanice.
  8. Na nejspolehlivějším počítači spusťte instalaci. Pokud jste vytvořili síťovou složku pro aktualizaci stanic, stačí spustit Vario (nad příslušným datovým profilem), které automaticky spustí instalační program. Aktualizace na prvním počítači zaktualizuje aplikační soubory Varia a potom datové soubory ve všech datových profilech nastavených na tomto počítači. Aktualizace na dalších počítačích již aktualizuje jen aplikační soubory. 

Důležité upozornění: převod dat může trvat od několika minut až do několika desítek minut (záleží na velikosti datových souborů a rychlosti sítě). Vyčkejte na jeho dokončení. V žádném případě neukončujte násilně převod dat! Instalační program (setup.exe) a program MS Access během převodu dat neodpovídají (pokud se budete snažit program zavřít nebo se do něj přepnout oznámí Windows, že "program neodpovídá..."). Program neodpovídá protože intenzivně pracuje - poskytněte mu dostatek času!

Změny podle databází

Data0000

+ Moznosti_varia - Nová tabulka
+ Polozky_dokladu.ZXID_Polozka_dokladu
+ Polozky_dokladu_material.Mnozstvi_jednotkove
   Skupiny_k_dokladu.PopisPolozky zvětšeno z 30 na 50 znaků
   Skupiny_polozky.Popis_polozky zvětšeno z 30 na 50 znaků

DMaj0000

   Majetek.Odpisova_stupina změna z čísla na text 10 znaků
   Odpisove_sazby.Odpisova_skupina změna z čísla na text 10 znaků

DUct0000

+ Rozvrh.Rozpocet
   Ucetni_osnova.Popis_konta zvětšeno ze 100 na 160 znaků
   Ucetni_rozvrh.Popis_konta zvětšeno ze 100 na 160 znaků