Aktualizace datové struktury Varia 11 na MSSQL

Aktualizace datové struktury na SQL serveru neprobíhá automaticky. Pro aktualizaci datové struktury Je na SQL serveru nutno spustit skript _master_procedury.sql umístěný adresáři SQL\MSSQL70\procedury, SQL\MSSQL2000\procedury nebo SQL\MSSQL2005\procedury v závislosti na použité verzi MSSQL a skripty 01-Upgrade.sql a 02-Insert_Hodnoty.sql umístěné v adresáři Sql\Aktualizace_YYYYMMDD a podadresářích MSSQL70, MSSQL2000 nebo MSSQL2005 (v závislosti na použité verzi MSSQL) instalačního CD, kde YYYYMMDD označuje datum aktualizace (např. Sql\Aktualizace_20041220). Adresář Sql lze také stáhnout na stránce stažení software Altus Vario . V případě, že jste ještě neprovedli převod datové struktury na verzi danou verzí SQL serveru, použijte skripty v podadresáři MSSQL70!!!

Skripty je nutno spustit v tomto pořadí

1) _master_procedury.sql
2) 01-Upgrade.sql
3) 02-Insert_Hodnoty.sql

buďto pomocí Query Analyzeru (isqlw.exe) nebo jiného nástroje (např. osql.exe) nad databází master.


Aktualizace z příkazového řádku (program osql.exe):


Z příkazového řádku lze na serveru spustit aktualizaci pomocí následujících příkazů:

osql.exe -S [server] -d master -i [CestaKeSkriptu]\_master_procedury.sql -n -U sa -P [Heslo_sa]
osql.exe -S [server] -d master -i [CestaKeSkriptu]\01-Upgrade.sql -n -U sa -P [Heslo_sa]
osql.exe -S [server] -d master -i [CestaKeSkriptu]\02-Insert_Hodnoty.sql  -n -U sa -P [Heslo_sa]


Příklad:

  SQL server se jmenuje SERVER, jeho verze je 2000 a heslo uživatele sa je 123. Skripty pro aktualizaci Varia jsou umístěny v adresáři C:\Sql\Aktualizace_20050922\MSSQL2000, skript pro aktualizaci master procedur je v adresáři C:\SQL\MSSQL2000\procedury. Aktualizaci provedete z příkazového řádku pomocí následujících příkazů:

C:\>osql.exe -S SERVER -d master -i C:\SQL\MSSQL2000\procedury\_master_procedury.sql -n -U sa -P 123
C:\>osql.exe -S SERVER -d master -i C:\SQL\Aktualizace_20050922\MSSQL2000\01-Upgrade.sql -n -U sa -P 123
C:\>osql.exe -S SERVER -d master -i C:\SQL\Aktualizace_20050922\MSSQL2000\02-Insert_Hodnoty.sql  -n -U sa -P 123


  Upgrade datové struktury je kumulativní (to znamená, že skript si sám hlídá, zda již byly změny provedeny) a je aplikován automaticky na všechny databáze Varia včetně databáze Firmy. Upgrade datové struktury a přidání hodnot je nutno aplikovat před aktualizací Varia kvůli možným změnám struktury v databázi Firmy. 

Informace o změnách datové struktury naleznete v souboru Sql\Aktualizace_YYYYMMDD\Readme.txt

POZOR !!! Pokud používáte na jednom SQL serveru data různých verzí Varia (např. Vario10 a Vario11) zároveň, nelze tento skript použít ve své současné podobě. Musíte si jej upravit tak, aby vybíral pouze databáze dané verze Varia (v tomto případě 11).

POZOR !!! Před každým upgrade je NUTNO vytvořit zálohu databází. Za případné potíže nemůžeme ručit.