Mzdy - Elektronická podání - nový typ podání Nemocenské pojištění

vydání: 20050628 - verze: 11

Doplněk Elektronická podání byl rozšířen o nový typ podání - Nemocenské pojištění. V rámci tohoto typu podání je možné provádět přihlášky, odhlášky, změny a opravy údajů pro nemocenského pojištění na ČSSZ. Tento typ podání je možné použít také pro hromadný sběr údajů povinný pro organizace a malé organizace ze zákona č. 424/2003 Sb.

Instalaci licencovaného doplňku najdete na Mzdy - Doplněk Elektronická podání. Popis doplňku Elektronická podání najdete v článku Mzdy - Elektronické podání ELDP. Zdrojem pro vytvoření xml souboru k odeslání je tiskový formulář Nemocenské pojištění. Detailní popis přípravy údajů pro hromadný sběr najdete v článku Mzdy - Hromadný sběr dat pro registr pojištěnců na ČSSZ. Informace o způsobu zpracování přihlášek a odhlášek pro nemocenské pojištění najdete v článku Mzdy - Přihlášky, odhlášky, změny a opravy údajů na nemocenské pojištění od 1.7.2005.

V případě nové instalace doplňku je nový typ podání připraven a je nutné doplnit pouze identifikační údaje: Uživatelský indentifikátor a Heslo (zadané při registraci na Portálu veřejné správy) a známé údaje. Známými údaji je v tomto případě variabilní symbol organizace přidělený správou sociálního pojištění. Tyto údaje se zadávají po otevření doplňku (menu Nástroje|Doplňky|Elektronická podání nebo z TF nemocenské pojištění), po výběru typu podání Nemocenské pojištění a klepnutí na tlačítko Možnosti.

V případě, že doplněk Elektronická podání byl instalován dříve a používal se pro elektronická podání evidenčních listů, je nutné provést aktualizaci doplňku a po otevření přidat klepnutním na tlačítko Přidat nový typ podání. V otevřeném dialogu se zadají následující údaje:

Podání: Nemocenské pojištění
URL adresa podání: https://bezpecne.podani.gov.cz/submission
Třída podání: CSSZ_PRIHL
Formát podání: XML
Uživatelský identifikátor: identifikátor přidělený při registraci na PVS
Přístup k PVS: heslo pro přístup na PVS
Známé údaje: vars variabilní symbol přídělený správou sociálního pojištění

Údaje (kromě pole Podání a Třída podání) je možné zkopírovat z typu podání ELDP.

Po zadání identifikačních údajů do nového typu podání a vytvoření xml souboru v TF Nemocenské pojištění je možné provést odeslání podání po klepnutí na tlačítka Zobrazit a Nové podání.