Nový tiskový formulář Výkaz pro Intrastat

vydání: 20050719 - verze: 11

Tiskový formulář Výkaz pro Intrastat byl aktualizován dle vzoru platného od 1.7.2005. Více viz: INFO: Změny v Intrastatu od 1.7.2005.