Zdanitelné plnění pro řádek 540

vydání: 20060720 - verze: 11

V prvotních dokladech dosud nebylo možné vyplnit typ zdanitelného plnění pro řádek 540 Přiznání k DPH. Hodnotu na tento řádek bylo nutno doplnit ručně. Jedná se například o finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo jako vedlejší činnost. Spadá sem i poskytování půjček mezi propojenými firmami.

Nyní přibyl ve Variu nový typ zdanitelného plnění Osvobozená -k 2 - osvobozené plnění bez nároku na odpočet, které se nezapočítává do výpočtu koeficientu.

Ve výpočtu se tento typ uplatní následovně:

  • zdanitelná plnění Osvobozená 2 a Osvobozená -k 2 vstupují na řádek 530
  • plnění Osvobozená -k 2 navíc vstupuje na řádek 540

Aktuální přehled všech typů plnění:

 

Zdanitelné plnění Místo plnění Poznámka Řádek přiznání
Přijatá zdanitelná plnění
Z dovozu Třetí země Pouze při odvedení na základě JCD

340 nebo 345

Z dovozu 2 Třetí země Plátce nemá nárok na odpočet

340 nebo 345

Z dovozu 3 Třetí země Plátce je povinen krátit ... odpočet 340 nebo 345 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z tuzemska Tuzemsko   310 nebo 315
Z tuzemska 2 Tuzemsko Plátce nemá nárok na odpočet nevstupuje do DP
Z tuzemska 3 Tuzemsko Plátce je povinen krátit ... odpočet 310 nebo 315 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Dovoz zboží Třetí země Pouze na FP, DP a  PV, když používáte JSD místo JCD 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345
Dovoz zboží 2 Třetí země Plátce nemá nárok na odpočet 260 nebo 265
Dovoz zboží 3 Třetí země Plátce je povinen krátit ... odpočet 260 nebo 265 a současně 340 nebo 345(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU EU   220 nebo 225 a současně 320 nebo 325
Z EU 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 220 nebo 225
Z EU 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet 220 nebo 225 a současně 320 nebo 325(3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU Služba EU   230 nebo 235 a současně 330 a 335
Z EU Služba 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 230 nebo 235
Z EU Služba 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet

230 nebo 235 a současně 330 a 335 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)

Z EU DP A EU Dopravní prostředek od plátce v EU 250 a 360
Z EU DP A 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 250
Z EU DP A 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet 250 a 360 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok)
Z EU DP B EU Dopravní prostředek od neplátce v EU 255 a 365
Z EU DP B 2 EU Plátce nemá nárok na odpočet 255
Z EU DP B 3 EU Plátce je povinen krátit ... odpočet 255 a 365 (3.sloupeček daň na vstupu - krácený nárok
Třístranný obchod PZ EU Pořízení zboží formou třístr. obchodu 810
Z Třetí země-služba   Třetí země Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani podle §15 a §13 odst.8 270 nebo 275 a současně 350 nebo 355
Uskutečněná zdanitelná plnění
Mezinárodní přeprava Třetí země Ostatní plnění osvobozená 440
Osvobozená Tuzemsko   440
Osvobozená 2 Tuzemsko Plátce nemá nárok na odpočet 530
Osvobozená -k 2 Tuzemsko   530 a 540
Vývoz služeb Třetí země Ostatní plnění osvobozená 440
Vývoz zboží Třetí země   430
Základ daně Tuzemsko   210 nebo 215
Základ vrácené daně Tuzemsko   600
Základ daně EU EU   210 nebo 215
EU Osvobozená EU   410
EU Osvobozená DP A EU Dopravní prostředek pro plátce v EU 420
EU Osvobozená DP B EU Dopravní prostředek pro neplátce v EU 425
Zvláštní režim EU a Třetí země Uskutečněná plnění podle §89 a §90 510
Třístranný obchod DZ EU Dodání zboží formou třístr. obchodu 815

Poznámka: Místo plnění je hodnota pole na dokladu Varia. Označuje, odkud byl doklad přijat nebo kam je doklad vystaven (tuzemsko, EU, třetí země). Toto označení nelze zaměňovat s místem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH.

Příklady použití plnění viz článek Změny v DPH od 1.1.2005.