Mzdy - Připravované změny ve mzdách v roce 2008

vydání: 20071218 - verze: 11

Od 1. ledna 2008 vstupuje v platnost zákon 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Na změny v oblasti DPH reaguje vydání uvolněné v průběhu prosince 2007, na které můžete aktualizovat podle potřeby již v roce 2007. 

Stejný zákon dále novelizuje řadu zákonů v oblasti daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění. V průběhu ledna 2008 bude k dispozici další vydání Altus Vario, které reaguje na tyto změny v modulu Mzdy. O uvolnění vydání budete informováni prostřednictvím zpravodaje Vario Info a dále v sekci Aktualizace na www.vario.cz. Doporučujeme na toto vydání aktualizovat až po zpracování mezd za prosinec 2007. Roční uzávěrku je vhodné provést až aktualizaci a po nastavení roku 2008.

Po aktualizaci na vydání pro rok 2008 proběhne v modulu Mzdy nastavení roku 2008, které zahrnuje každoroční nastavení parametrů výpočtu mzdy včetně změn v oblasti nové definice základu daně jako superhrubé mzdy, jednotné 15% sazby daně z příjmu, nových sazeb nemocenského pojištění, změn v okruhu pojištěných osob ve zdravotním pojištění apod.

Na zpracování mezd dle nové legislativy se můžete připravit účastí na školeních Změny ve mzdách v roce 2008, o kterých budete informováni také prostřednictvím Vario Info.