Změny v DPH od 1. 1. 2009

vydání: 20081218 - verze: 11

 

Od 1. ledna vstupuje v platnost rozsáhlá novela zákona o DPH. V souvislosti s tím je ve Variu zahrnuno několik výrazných změn - změna zaokrouhlování, nové typy zdanitelných plnění a nový formulář přiznání k DPH (vzor č. 15).

 

Zaokrouhlování DPH

Nově je upraveno zaokrouhlování DPH v §28 odst. 2l, kde se uvádí, jak se má na daňovém dokladu zaokrouhlovat DPH: "výši daně  zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích."

Ve Variu se DPH vypočítá již na položce, proto je třeba DPH nezaokrouhlovat a vyčíslovat v haléřích. Při zaokrouhlení na koruny by při zpětné kontrole výpočtu DPH na dokladu vznikal velký rozdíl.

Pokud máte na kartě Obecné hodnotu v poli Zaokrouhlovat DPH jinou než 0,01 ,  změňte si nastavení výchozí hodnoty tohoto pole v šabloně. Postup při úpravě šablony je popsán v naší dokumentaci http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/obecne-funkce/sablony

 

Nové typy zdanitelných plnění

Podle nového ustanovení v §78 odst.2 je třeba zvlášť vykazovat odpočet uplatněný u majetku. Slouží k tomu nový řádek přiznání k DPH č. 48. Ve Variu pro tento účel vznikl nový typ zdanitelného plnění "Majetek" a "EU Majetek". Nově je také zařazeno plnění "Služby do tuzemska", které zajišťují plnění podle §10 odst. 14, tedy služby do třetích zemí spotřebované v tuzemsku. Doplnili jsme také dosud chybějící "Zvláštní režim" pro Tuzemsko (původní řádek 510, nyní ř. 25).

 

Zdanitelné plnění Místo plnění Poznámka Řádek přiznání
Majetek Tuzemsko hodnota pořízeného majetku vymezeného v §78 odst.2, u něhož plátce uplatnil nárok na odpočet daně 48
Majetek EU EU 48
Služby do tuzemska Třetí země Služba zahraniční osobě spotřebovaná v tuzemsku 1
Zvláštní režim Tuzemsko   25

 

Hodnota zboží zasílaného do jiného členského státu u plátců registrovaných v jiném členském státě se vypočítává na základě použitého Místa plnění, tedy dalšího DIČ. Základ daně všech faktur vystavených pod dalším DIČ se načte do řádku přiznání 24.

 

Nový formulář

Nový formulář přiznání k DPH vzor č. 15 bude ve Variu k dispozici v posledním lednovém týdnu, tedy po podání posledního přiznání roku 2008.

Nová zdanitelná plnění jsou ve Variu od vydání 20081215.