Mzdy - Optimalizace doby výpočtu v SQL verzi

vydání: 20090205 - verze: 11

Po aktualizaci na vydání pro rok 2009 se projevila delší doba výpočtu na SQL verzích v případě, že nebylo odškrtnuto nastavení Vyplácet DNP. Tento parametr má být zaškrtnut jen v případě, že jsou dopláceny nemocenské dávky z roku 2008 nebo z ochranné lhůty z roku 2008. Pokud nemocenské dávky z roku 2008 dopláceny nejsou, je možné v období 1/2009 v dialogu Mzdy|Nastavení nastavení Vyplácet DNP odškrtnout a tím výpočet zrychlit. Pokud k doplácení dávek dochází, je vhodné provést aktualizaci na nové vydání, ve kterém je problém s prodlevou ve výpočtu mzdy odstraněn.