Souhrn změn ve vydání 20150326

vydání: 20150326 - verze: 11

Přenesená DPH od 1. 4. 2015

Od 1. 4. 2015 se mění způsob vykazování přenesené DPH na dokladech za uskutečněná zdanitelná plnění ve Variu 11.

Seznam plnění se rozšiřuje o 6 nových plnění, viz tab. 1 dokumentu nápovědy Přenesená DPH. U plnění s přenesenou DPH se nově uvádí příslušná sazba DPH (u dokladů s DUZP před 1. 4. 2015 se u přenesené DPH uvádí sazba 0 %). U dokladů za přijatá plnění se rozšiřuje seznam o 6 nových položek, viz tab. 1 dokumentu nápovědy RCH Tuzemsko.

  • Způsob vykazování přijatých zdanitelných plnění se touto aktualizací nemění.

Možné problémy

  • Zakázkové doplňky nebo moduly mohou nový způsob výpočtu DPH ignorovat a mohou stále počítat DPH i u položek s "přeneseným plněním".
  • Zakázkové tiskové formuláře (např. Faktura) nemusí zobrazovat automatický text "Daň odvede zákazník".

Pokud používáte zakázkové doplňky nebo tiskové formuláře, doporučujeme vám otestovat jejich funkčnost s novými uskutečněnými zdanitelnými plněními. Prosíme, pro případnou opravu se obraťte na autora zakázkového řešení.