Aktualizace číselníku finančních úřadů

vydání: 20130118 - verze: 11

Finanční úřady, na které se podávají výkazy:

  • Přiznání k DPH,
  • Souhrnné hlášení a
  • Přenesená DPH,

jsou nově členěny na územní pracoviště. Uvedené výkazy se za prosinec 2012 podávají na stávajících formulářích. Elektronická verze podání má však novou strukturu, která obsahuje nové číslo územního pracoviště. V tomto vydání jsou z tohoto důvodu aktualizovány formáty elektronických podání výše uvedených výkazů.

V některém z následujících vydání bude doplněn tiskový formulář Přiznání k DPH verze 18, který se použije pro podání od ledna 2013.