Tisk záznamní povinnosti DPH

vydání: 20130213 - verze: 11

V modulu Účetnictví jsou 3 nové tiskové formuláře:

  • Záznamní povinnost
  • Záznamní povinnost EU a
  • Záznamní povinnost EU neplátci.

Záznamní povinnost

Tiskový formulář obsahuje rozpis dokladů, které vstupují na jednotlivé řádky přiznání k DPH. Ke každému dokladu je uveden název kontaktu, DIČ, číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a daň.

Záznamní povinnost EU

Tiskový formulář obsahuje seznam dokladů s místem plnění EU, kde je uvedeno DIČ kontaktu. Pro každý členský stát je uveden seznam dokladů. Ke každému dokladu je uveden název kontaktu, DIČ, číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a typ zdanitelného plnění. Nejprve jsou uvedena přijatá plnění, poté uskutečněná.

Záznamní povinnost EU neplátci

Tiskový formulář obsahuje seznam dokladů s místem plnění EU, kde není uvedeno DIČ kontaktu. Pro každý členský stát je uveden seznam dokladů. Ke každému dokladu je uveden název kontaktu, číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a typ zdanitelného plnění. Nejprve jsou uvedena přijatá plnění, poté uskutečněná.