Legislativní update 2009

vydání: 20081218 - verze: 11

Na stránce stažení software naleznete aktualizaci Varia, která je připravena na legislativní změny roku 2009. Tuto aktualizaci byste měli nainstalovat ještě před koncem roku 2008. Pokud jí nenainstalujete, bude starší vydání Varia od 1. 1. 2009 zobrazovat při spuštění následující hlášku:

Toto vydání software Altus VARIO není aktuální. Prosím nainstalujte si nejnovější aktualizaci.

Kvůli neschopnosti státního aparátu připravit všechny potřebné podklady v dostatečném předstihu bude potřeba provést ještě jednu aktualizaci koncem ledna 2009. Tyto aktualizace budou obsahovat nový formulář Přiznání k DPH a aktualizaci modulu mzdy. Prosíme ujistěte se, že máte včas uhrazený poplatek maintenance, abyste mohli stahovat potřebné aktualizace.

Hlavní změny jsou v oblasti DPH, Intrastatu, zrušení SKK a mezd.

DPH 2009

Legislativní update obsahuje nové typy zdanitelných plnění, které lze uplatnit od 1. 1. 2009. Právní úprava se dotýká též způsobu zaokrouhlování DPH, které závisí na uživatelském nastavení a měli byste mu tudíž věnovat pozornost. Podrobný popis naleznete zde Změny v DPH od 1. 1. 2009.

Intrastat

Nové vydání obsahuje aktualizované číselníky a nové formáty dat pro odesílání výkazů prostřednictvím elektronických podání Portálu veřejné správy (PVS). Dochází také ke změnám ve vykazování hmotnosti a vedlejších nákladů, jež se netýkají software, ale metodiky vykazování. Podrobný popis je zde Změny v Intrastatu od 1. 1. 2009.

Slovensko ruší koruny a přechází na eura

Pro uživatele v ČR: Pokud budete mít neuhrazené závazky/pohledávky v SKK, které přejdou do roku 2009, musíte je převést na EUR. Podrobný postup naleznete zde Zrušení slovenských korun (pro uživatele v ČR).

Pro uživatele v SR: Částky v SKK v celém systému je potřeba převést na EUR. Podrobné informace převodu měny naleznete zde Slovensko: Přechod ze SKK na EUR.

Mzdy

   Legislativní update obsahuje změny potřebné pro výpočet mezd za prosinec 2008 u velkých organizací, které provádějí srážky ze mzdy stanovené dohodou při vyplácení dávek nemocenského pojištění. Detailní informace naleznete v článku Mzdy - Zahrnování DNP do příjmu pro výpočet srážek za prosinec 2008 a později.
   Začátkem ledna 2009 uvolníme aktualizaci, která bude obsahovat změny nutné pro nová oznámení o nástupu do zaměstnání a hromadné seznamy, nový číselník činností a druhů pojištění.  V průběhu ledna bude k dispozici aktualizace obsahující nastavení parametrů pro výpočet mezd 2009, postupy výpočtu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a další. Podrobnosti naleznete zde Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2009.
   Vzhledem k rozsahu a složitosti legislativních změn pro rok 2009 doporučujeme všem uživatelům modulu Mzdy absolvovat školení zaměřené na nový zákon o nemocenském pojištění a náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti u renomovaných vzdělávacích agentur.