Parametry

Funkce Parametry umožňuje zadávání libovolných informací - parametrů k produktům. Je určena především pro potřeby internetových obchodů. Parametry se definují ve vztahu ke kategoriím stromu produktů. Každé kategorii stromu produktů je možné definovat jedinečnou skupinu parametrů, která bude k dispozici a k vyplnění u všech produktů zařazených do dané kategorie.
- Ke kategorii je možné definovat parametry různých typů a organizovat je do skupin a podskupin.- Produkt zařazený do kategorie dědí i všechny parametry definované pro nadřazené kategorie.- Produkt zařazený do více kategorií dědí všechny jejich parametry.
Funkci není třeba instalovat. Aktivuje se prvním použitím: agenda Katalog, menu Agenda / Strom produktů, karta Definice stromu, tlačítko Parametry.

Více podrobností v dokumentaci