Modul Údržba

Modul Údržba je určený pro servis vlastních nebo cizích zařízení. Umožňuje evidovat zařízení, vytvořit plán jeho údržby a sledovat následující servis. Je vhodný pro výrobní firmy a pro všechny společnosti, které zajišťují pravidelnou servisní činnost, například v oblastech: gastrozařízení, potravinové automaty, servis IT, správa výrobních zařízení, bezpečnost práce, požární ochrana a servis protipožárních vrat (pro plánování prohlídek daných legislativou).

 

U každého zařízení se v základní agendě sledují všechny podstatné informace (výrobní a evidenční čísla, umístění, plátce, záruky, doklady a další) a definují se úkony, které se v rámci služby budou provádět. K plánovaným úkonům lze rovnou přiřadit položky materiálu, takže technik je předem vybavený informací o tom, co nezapomenout (přiřazené položky se navíc propíší do servisní zakázky a mohou se vydávat a fakturovat).

 

Dialog Zařízení, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Zařízení, karta Obecné.

 

  • Plán servisu se generuje podle nastavených parametrů automaticky. Primárně pracuje s časovými intervaly, ale využít umí i další jednotky (otáčky, počet vydaných nápojů u automatů apod.).
  • Výhodou modulu je možnost servisovat zařízení jako celek, nebo jej rozdělit na jednotlivé komponenty a o ty pečovat v odlišných intervalech.
  • Neprovedené úkony se podle rozhodnutí uživatele samy převádí do nového plánu nebo se ukončí.

 

Výsledkem procesu je typ dokladu Servisní zakázka, na kterém se eviduje spotřebovaný materiál a služby. Zakázky mimo paušální dohody nebo položky dokladu spotřebované mimo smlouvu lze, buď přímo z dokladu Servisní zakázky, nebo hromadně, fakturovat.

 

Navazující dokument