Evidence smluv

Modul Evidence smluv slouží pro evidenci smluv a pravidelné generování dokladů (obvykle faktur) ze smluv vyplývajících. Řešení je vhodné zejména pro společnosti poskytující pravidelné služby na základě smluv – například pronájmy, pravidelné servisní, úklidové a podobné činnosti nebo pro společnosti, které v pravidelných měsíčních intervalech zadávají velké množství takových dokladů přijatých. Modul generuje doklady typu Zakázka, Pokladní doklad, Faktura vydaná i přijatá a Interní doklad.

Více informací