Parametry záznamu

Doplněk Parametry záznamu zpřístupňuje záznamům agend Vario možnost zadání parametrů podobně, jako "umí" řešení pro zadávání parametrů k produktům v katalogu. Rozdíl spočívá pouze v tom, že skupinu parametrů můžeme zobrazovat buď pro všechny záznamy agendy nebo jen pro záznamy určité kategorie – v obou případech na kartě Parametry.

Více informací