Pohledávky

Agenda Pohledávky slouží k řízení pohledávek. Pracovník, zabývající se vymáháním dlužných faktur, kontroluje pohledávky, které má přehledně seskupené podle kontaktu. 

Více informací