Mzdy - Sloučení zdravotních pojišťoven

vydání: 20121003 - verze: 11

Od 1. 10. 2012 dochází ke sloučení zdravotní pojišťovny (dále jen ZP) Metal-Aliance (kód 217) s Českou průmyslovou ZP (kód 205). Pojištěnci ZP Metal-Aliance přecházejí k České průmyslové ZP.

V rámci aktualizace tohoto vydání se automaticky u pracovníků s neukončeným poměrem, kteří mají na kartě Personální, v poli Zdravotní pojišťovna, zadáno: Zdr.pojišťovna Metal-Aliance, tato pojišťovna změní na Českou průmyslovou ZP. Souběžně se změnou názvu se pod tlačítkem Historie ZP dosavadní ZP ukončí k 30. 9. 2012 a od 1. 10. 2012 zde bude Česká průmyslová ZP. Pokud mají uživatelé více firem, změna se provede vždy po otevření agendy Personalistika příslušné firmy.

Uživatelé tedy nemusí provádět změnu ZP manuálně. Pod tlačítkem Oznámení nebude vygenerován žádný řádek, protože zaměstnavatelé nebudou odhlášky a přihlášky na příslušné ZP posílat.