Souhrn změn ve vydání 20121220

vydání: 20121218 - verze: 11

Toto vydání Varia obsahuje změny související s legislativou roku 2013. Na nové vydání je potřeba aktualizovat před tím, než začnete vystavovat doklady v lednu 2013. Doporučujeme vám proto aktualizovat ještě před koncem tohoto roku.

Aktualizace na toto vydání vyžaduje Maintenance na rok 2013. Jestliže dosud nemáte aktivní program Maintenance 2013, neaktualizujte na toto vydání.

Nové sazby DPH 15 % a 21 %

V číselníku DPH pro zemi CZ jsou následující změny:

 • sazby 14 % a 20 % byly ukončeny k 31. 12. 2012
 • byly přidány nové sazby 15 % a 21 % od 1. 1. 2013

 

V době vydání této aktualizace je největší pravděpodobnost, že od 1. 1. 2013 budou platit uvedené sazby.

Před tím, než začnete vystavovat doklady v roce 2013, se prosím ujistěte, že výše uvedené sazby DPH opravdu platí. V případě, že by tomu tak nebylo, uvedeme novou aktualizaci, která bude obsahovat platné sazby DPH.

Prosím věnujte pozornost informacím uvedeným v článku Změna sazeb od 1. 1. 2013.

Mzdy 2013

Vario 11 nebude obsahovat podporu nové legislativy modulu Mzdy. Pro vedení mezd je nezbytné použít aktuální verzi Vario 12. Více informací k přechodu na nový systém uvádíme v článku Ukončení podpory modulu Mzdy Altus Vario 11 k 31. 12. 2012.

Daň odvede zákazník

Na daňových dokladech za plnění, u kterých má povinnost odvést DPH odběratel, musí být uveden povinně text "Daň odvede zákazník".

Od tohoto vydání se tento povinný text tiskne automaticky jako řádek v tabulce rekapitulace DPH pod řádkem za dané zdanitelné plnění.

Text se tiskne pokud je zdanitelné plnění:

 • Přenesená DPH, Přenesená DPH E, Přenesená DPH,
 • Stavba a montáž,
 • EU Osvobozená, EU Osvobozená DP A,
 • Zvláštní režim,
 • Třístranný obchod DZ,
 • Služby mimo tuzemsko,
 • Přemístění.

 

Úprava se týká tiskových formulářů:

 • Interní doklad,
 • Stvrzenka,
 • Pokladní doklad,
 • Účtenka 108 mm,
 • Účtenka 60 mm,
 • Účtenka 76 mm,
 • Účtenka 82 mm,
 • Faktura se zálohami,
 • Faktura se splátkovým kalendářem,
 • Faktura se slevami,
 • Faktura s dluhy,
 • Faktura německy,
 • Faktura anglicky,
 • Faktura,
 • Faktura s příkazem.

Poznámka: Text se tiskne na standardních tiskových formulářích. Pokud používáte vlastní nebo upravené tiskové formuláře, je potřeba, aby je váš dodavatel upravil, nebo musíte text uvést sami.