Mzdy - Nastavení roku 2012

vydání: 20120104 - verze: 11

V souvislosti s nabytím účinnosti zejména zákoníku práce a dalších zákonů od roku 2012 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na tyto legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zároveň zajistí nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2012. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

 

Podrobný popis ke všem změnám naleznete v článku Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2012.

 

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2012 a vzhledem k legislativním změnám je nutné provést následující činnosti:

 1. Aktualizace Altus Vario

 2. Roční uzávěrka (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2011)

 3. Kontrola nastavení

 

1. Aktualizace Altus Vario

Všechny výpočty mezd od ledna 2012 se musí provést na aktualizovaném vydání Varia!

Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2012. Roční uzávěrku spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2012012.

  1. Stáhněte aktuální vydání Altus VARIO (vydání 20120104 nebo vyšší)
  2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
  3. Při prvním otevření agendy Mzdy reagujte na dotaz Chcete provést nastavení roku? 
  • Ano  -  pokud máte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2011 včetně zpracování mezd za prosinec
  • Ne - pokud nemáte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2011 včetně zpracování mezd za prosinec.  V tom případě nastavení roku provedete dodatečně.
  • Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem ... Kontrola nastavení

 
2. Roční uzávěrka

V období 12/2011 spusťte Mzdy | Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2012. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v období 1/2012 v dialogu Dovolená nového roku. Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2012 proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2012 v dialogu Mzda na kartě Obecné.

3.  Kontrola nastavení

Doporučujeme také provést kontrolu provedení nastavení podle následujících údajů:


→ Změny nastavení roku 2012 proti roku 2011

V rámci automatického nastavení se po potvrzení dotazu na nastavení roku provede ve všech firmách daného datového profilu:

 

Nastavení parametrů výpočtu

a) Číselník Svátky

V agendě Mzdy v dialogu Mzdy | Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty:

 

Datum  Název svátku
1.1.2012 Den obnovy samostatného českého státu
9.4.2012 Velikonoční pondělí
1.5.2012 Svátek práce
8.5.2012 Den vítězství
5.7.2012 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2012 Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2012 Den české státnosti
28.10.2012 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2012 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2012 Štědrý den
25.12.2012 1. svátek vánoční
26.12.2012 2. svátek vánoční

 

b) Nastavení Kalendáře

V agendě Mzdy v dialogu Mzdy | Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

 

Období Kalendářní dny Pracovní dny Svátky
1 31  22 0
2 29  21 0
3 31 22 0
4 30  20 1
5 31  21 2
6 30 21 0
7 31 20 2
8 31 23 0
9 30 19 1
10 31 23 0
11 30 22 0
12 31 18 3

 

c) Sleva na dani - základní (§ 35ba ZDP)

V agendě Mzdy v dialogu Mzdy | Nastavení na kartě Daňové - výše měsíční Slevy na dani - základní činí 2 070 Kč, roční výše činí 24 840 Kč, Daňové zvýhodnění - dítě činí 1 117 Kč měsíčně, tj. 13 404 Kč ročně, Daňové zvýhodnění - inv.dítě činí 2 234 Kč měsíčně, tj. 26 808 Kč ročně.

 

d) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku (dialog Nastavení, karta Zdravotní)

Výše redukčních hranic (RH) pro rok 2012 činí: 146,65 Kč / 219,98 Kč / 439,95 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV

 • do výše první RH se započte 90 %,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH se započte 60 %, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH se započte 30 %,
 • k částce, která přesahuje třetí RH se nepřihlíží.

 

 e) Další nastavení

Normativní náklady na bydlení pro výpočet nezabavitelných částek pro srážky - 5 352 Kč, zvyšuje se životní minimum jednotlivce na 3 410 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Normativní náklady na bydlení a Životní minimum jednotlivce).