Přenesená DPH a zástupce

vydání: 20120201 - verze: 11

Při tisku nebo elektronickém odeslání formuláře "Přenesená DPH" bylo možné v poli Zástupce vybrat buď "Fyzická osoba" nebo "Právnická osoba". Typ zástupce se poté vložil do souboru přiznání i v případě, že zástupce nebyl vyplněn. To může vést k chybě při ověření souboru na cílovém úřadu.

Od tohoto vydání jsou k dispozici 3 volby v typu zástupce:

  • Fyzická osoba,
  • Právnická osoba a
  • Žádný.

Pokud podání nepodává zástupce, zvolte možnost Žádný. Údaje o zástupci se v tomto případě do podání neuvedou.