Instalace a nastavení modulu Údržba

Instalace

Úvod do nastavení

  • Modul Údržba spolupracuje s agendou Zdroje. Abyste mohli v dialogu Zařízení, v poli Technik, vybírat technika údržby ke konkrétnímu zařízení, je třeba v agendě Zdroje jednoho nebo více techniků definovat: Technik=záznam Zdroj, karta Obecné (Typ zdroje Technik údržby) ; Profese: nový záznam Zdroj, karta Dovednosti. Níže uvedený průvodce vás ve třech krocích provede nezbytnými nastaveními.
  • Budete k údržbě zařízení využívat externí servisní firmu? V dialogu Zařízení, na kartě Obecné, v seznamu pole Servisní firma, se nabízejí pouze ty kontakty, které mají v záznamu Kontakt na kartě Obchodní v poli Kategorie, kategorii Servisní organizace.

 

1. Přidání knihy v agendě Zdroje

Pokud je v agendě Zdroje založených knih více, při vystavení nového záznamu Zařízení v agendě Údržba jste dotázáni, kterou knihu použít.

Jestliže existuje jen jedna kniha v agendě Zdroje, kterou například používá modul Výroba, systém považuje tuto knihu za výchozí a automaticky ji vybere jako vazbu na osoby – techniky. Doporučujeme (i z hlediska přehlednosti) založit knihu novou, pouze pro účely modulu Údržba.

V okně Možnosti Vario, v nastavení možností agendy Zdroje, založte novou knihu zdrojů, například knihu pojmenovanou Technici modulu Údržba. Jakmile vytvoříte novou knihu zdrojů, je třeba odlišit číselnou řadu v této knize tak, aby nedošlo k duplicitě v rámci celého systému.

Zkontrolujte, zda v možnostech agendy Zdroje / kniha: např. Technici modulu Údržba / Povolené záznamy / je v poli Typ záznamu vybrán typ "OS" a v poli Záznam "Technik údržby" (obr. 1).

Možnosti knihy agendy Zdroje

Obrázek 1: Možnosti knihy agendy Zdroje.

 

2. Zadávání zdrojů

V agendě Zdroje definujete záznam Zdroj s typem zdroje Technik údržby a jménem konkrétního technika v poli Zdroj. Vyplníte kartu Obecné kromě pole Zdroje ceník (obr. 2).

Detail záznamu Zdroj, karta Obecné

Obrázek 2: Detail záznamu Zdroj, karta Obecné.

 

Na kartě Dovednosti záznamu Zdroj (obr. 3) vyberete k technikovi jeho profesní zaměření. Jednotlivé profese je třeba definovat dopředu - založíte nový záznam v agendě Zdroje / Typ zdroje Dovednost, a definujete vlastnost zdroje, např. právě jednotlivé profese.

Detail záznamu Zdroj, karta Dovednosti

Obrázek 3: Detail záznamu Zdroj, karta Dovednosti.

 

Na kartě Pracovní doby, v dialogu Nastavení pracovní doby (obr. 4), definujte technikovi údržby pracovní dobu. Nezapomeňte, že v dialogu Zařízení také definujete pracovní dobu zařízení. Defaultně je nastavení pracovní doby zařízení v neomezeném rozpětí. Obě pracovní doby, pokud je to nutné – technika a zařízení – by měly být synchronní (například z důvodu možnosti údržby stroje pouze v nočních hodinách). Tzn., že pokud je zařízení možné servisovat pouze v noci, nastavte pracovní dobu zařízení např. na 22:00 – 06:00 hodin a pracovní doba technika, který toto zařízení servisuje, by měla být ve stejném rozmezí.

Detail záznamu Zdroj, karta Pracovní doby

Obrázek 4: Detail záznamu Zdroj, karta Pracovní doby.

 

3. Nastavení agendy Údržba

Tlačítkem Přiřazení knih otevřete okno Přiřazení knih (obr. 5), které slouží pro výběr šablony při vytváření záznamů souvisejících agend v modulu Údržba.

Možnosti agendy Údržba

Obrázek 5: Možnosti agendy Údržba.

 

Tabulka 1: Výchozí nastavení vazeb knih (obr. 5). Vysvětlivky (kurzívou).

Kniha Vazba
Údržba plán údržby=(kniha);výchozí (šablona záznamu knihy);servis údržby=(kniha);výchozí (šablona záznamu knihy)

 

Příklad

Pokud se rozhodnete v agendě Plán údržby použít jinou šablonu, kterou pojmenujete např. "Nový plán údržby", syntaxe zápisu v okně Přiřazení knih bude vypadat takto:

 

Kniha Vazba
Údržba plán údržby;Nový plán údržby;servis údržby;výchozí

 

Nastavení složky záznamů agendy Adresář

V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů vyberte přednastavenou cestu nebo zapište vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů). Funkce je dostupná pro agendy Údržba, Plán údržby a Servis údržby.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty