TIPY pro přelom roku

vydání: 20071205 - verze: 11

S přelomem roku je spojená celá řada operací, některé je nutné dělat v přesně daný čas, jiné přicházejí na řadu v průběhu uzavírání předchozího účetního období, tedy leckdy až v březnu nebo i později. Podle časového sledu je to zejména:

 • inventura skladu
 • inventura majetku
 • vytvoření účtového rozvrhu pro následující rok
 • kurzové vyrovnání pohledávek a závazků
 • kurzové vyrovnání peněžních prostředků
 • navedení počátečních stavů pokladny a banky
 • kontrola dokladů v účetnictví
 • kontrola neuhrazených pohledávek a závazků
 • kontrola zůstatku na skladě
 • inventura saldokontních účtů
 • účetní operace spojené se závěrem roku
 • převedení počátečních stavů všech účtů

Většinu těchto operací máte trvale k dispozici popsanou v naší znalostní databázi např.zde http://www.altusvario.cz/faq/provoz/11/preklenuti-roku-nastaveni-a-provoz-varia-11-na-prelomu-roku nebo zde http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/ucetnictvi/agenda-ucetnictvi/popis-ucetnich-zaverek. Připomeňme si ale znovu některé důležité věci k jednotlivým bodům.

 

Inventura skladu

Je třeba vytvořit ji ještě před prvními pohyby následujícího roku, nelze ji vytvořit zpětně ke dni. Inventura zapíše vždy aktuální stav skladu ve chvíli jejího vytvoření.

 

Inventura majetku

Také inventura majetku zapíše aktuální stav majetku v evidenci. Není zde takové nebezpečí, že by její pozdější vytvoření ovlivnily pohyby následujícího roku, tak jako ve skladu. Je však třeba mít na paměti, že do pole datum (inventura ke dni) se zapíše aktuální datum. Inventarizace by měla proběhnout nejpozději během ledna (resp.během prvního měsíce následujícího účetního období)

http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/evidence-majetku/agenda-evidence-majetku/inventura-majetku

 

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh pro nové účetní období můžete vytvořit kdykoli, lépe je v předstihu, aby při vytváření prvních dokladů mohl systém provádět kontrolu na existenci použitého účtu.

Pokud budete chtít v té souvislosti změnit některé předkontace, nezapomeňte, že jejich nastavení je "nadčasové", tedy je možné mít uvedený jen jeden platný účet. Účtování na přelomu roku je pak třeba provádět s nějvětší opatrností a neustálou kontrolou.

Například

Při změně způsobu účtování skladu z B na A to znamená, že u předkontace Nákup na produktu (či skladu) nebude již účet 504, ale 131. I z tohoto důvodu je vhodné používání slovních předkontací - ta bude stále stejná, změní se jen účet v Možnostech předkontací.  

Při této změně je třeba nejdříve zaúčtovat všechny došlé faktury uzavíraného roku, poté změnit předkontaci a teprve poté zaúčtovat došlé faktury zaevidované v novém období. Pokud by se účtování obou období prolínalo, je třeba číslo účtu u předkontace před účtováním vždy změnit.

 

Kurzové vyrovnání pohledávek a závazků

Přesný postup najdete zde http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/ucetnictvi/agenda-interni-doklady/prepocet-kursovych-rozdilu

POZOR Nezapomeňte, že přepočet je třeba udělat dříve, než začnete provádět úhrady v novém roce. Vypočtené kurzové rozdíly by byly chybné.

Před spuštěním vlastního přepočtu zkontrolujte, zda máte aktualizované kurzy v Kurzovním lístku.

 

Pokladna a banka

Ve chvíli, kdy máte pořízené všechny doklady předchozího účetního období, můžete spustit kurzové vyrovnání cizoměnových knih v modulech Banka a Pokladna. Přepočítá se tak zůstatek k rozvahovému dni a vypočte kurzový rozdíl. Tento přepočet nijak neovlivňují doklady založené v novém roce, proveďte ho až po pořízení a kontrole všech dokladů uzavíraného období.

http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/banka/agenda-banka/kursove-vyrovnani

http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/pokladna/kursove-vyrovnani

Počáteční stav pokladen a bankovních účtů lze zadat případně i opravit kdykoli. U nekorunových knih se provádí až po jejich kurzovém přepočtu.

http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/banka/agenda-banka/zustatek-banky

http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/pokladna/zustatek-pokladny

 

Kontrola dokladů

Kontrola by měla být prováděná průběžně, v závěru roku však mnohem pečlivěji.

Převedení počátečních stavů všech účtů - účetní závěrka

Účetní závěrky není třeba se bát, je možné ji odvolat a provést znovu.  Podrobný popis najdete zde http://www.altusvario.cz/dokumentace/11/moduly/ucetnictvi/agenda-ucetnictvi/rocni-ucetni-uzaverka

Nezapomeňte hlavně na 4.krok - tedy na zatržíko Převést jednotlivé nevyrovnané doklady. V následujícím období vám to usnadní práci s účetním saldokontem.