Roční účetní uzávěrka

 

Na konci roku se provádí roční účetní uzávěrka - provede se uzavření všech účtů a převedení jejich zůstatků do dalšího roku - rok se uzavře.

Pro provedení uzávěrky je k dispozici průvodce. Tento průvodce vás v několika krocích provede účetní uzávěrkou. V jejím průběhu budete postupně dotázáni na uzavírané období, deník pro zápis uzávěrky atd. Při uzávěrce se zůstatky kont převádějí do dalšího roku. Saldokonta můžete nechat převést po jednotlivých nevyrovnaných zápisech - usnadní se tak další párování dokladů.

Průvodce zobrazíte výběrem příkazu Účetnictví | Průvodce roční uzávěrkou

 

Před provedením uzávěrky byste měli zkontrolovat a vyrovnat zápisy na saldokontní konta. Více viz. dialog Saldokonta.

1. krok

Pozorně si přečtěte pokyny průvodce.

 

2. krok

(na něj se dostanete klepnutím na tlačítko Další)

Zadáte rok, který chcete uzavřít (popřípadě uzávěrku daného roku zrušit). Nabízí se loňský rok - zkontrolujte ho nebo upravte.

Poznámka: předpokladem správných výsledků je provedená uzávěrka předchozích roků!

 

3. krok

(na něj se dostanete klepnutím na tlačítko Další)

Zadáte účetní deník, do kterého chcete zapsat uzávěrkové operace:

Pokud máte vytvořenou speciální knihu pro uzávěrkové operace (pro lepší přehlednost v účetnictví) nebo chcete tyto operace zapsat do některého z existujících účetních deníků - můžete knihu vybrat ze seznamu Deník.

Pokud chcete pro uzávěrkové operace vytvořit novou knihu, můžete její název zapsat do pole Deník - před uzavíráním roku se nejdříve tato kniha vytvoří.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit novou knihu pro zápis uzávěrkových operací pomocí tohoto průvodce, pak zkontrolujte, zda:

V žádném deníku neexistují zápisy s čísly ve tvaru "PZUDyyyy00000" (kdy yyyy je čtyřčíslí aktuálního roku a 00000 pořadové číslo záznamu zarovnané na 5 míst)

Řešení: Pokud v deníku takový záznam existuje, průvodce uzavřete, knihu vytvořte ručně (prostřednictvím Dialogu ), upravte její číselnou řadu (prostřednictvím dialogu ) a poté proveďte uzávěrku roku s tím, že ve třetím kroku deník vyberete ze seznamu.

Důvody: pokud systém vytvoří novou knihu z průvodce uzavřením roku, nastaví její číselnou řadu na tvar "PZUDyyyy00000". Při generování zápisu uzávěrkové operace bude mít tento záznam číslo "PZUD199800001". Pokud takový záznam (s tímto číslem) již existuje, nepodaří se provést zápis do deníku (z důvodu nutnosti jedinečnosti čísel záznamů) a průvodce bude ukončen - rok se neuzavře.

 

4. krok

(na něj se dostanete klepnutím na tlačítko Další)

Doklady účtované na saldokontní konta, které mají nevyrovnané saldo, můžete převést do dalšího roku - zaškrtnutím pole Převést jednotlivě nevyrovnané doklady.

Klepnutím na tlačítko Účetní rozvrh můžete zobrazit dialog s Účetním rozvrhem, kde máte možnost zkontrolovat, zda jsou jako saldokontní označena ta správná konta.

 

5. krok

Jesliže rozlišujete údaje v účetnictví pomocí pole Středisko, můžete převést zůstatky kont po jednotlivých střediscích zatrhnutím pole Převést po střediscích.

 

6. krok

Definice převodového můstku. Pokud chcete převést zůstatky zrušených kont na konta nová, vyplňte tabulku z kterého konta na jaké konto budou zůstatky převedeny. Zůstatky se převádí včetně zápisů saldokonta. Nepřevádí se však čísla kont v prvotní evidenci.

Je-li volba Automaticky přidat do rozvrhu všechna potřebná konta zatržena, založí průvodce do rozvrhu všechna potřebná konta. Pokud si přejete mít vytváření rozvrhu pod kontrolou, máte nyní možnost tuto volbu vypnout. Průvodce bude konta zakládat pouze pokud potvrdíte dialogové okno "Přejete si přidat konto ...."

 

7. krok

 

  • Klepnete-li na tlačítko Dokončit, systém provede uzávěrkou nebo ji zruší (podle nastavených požadavků) a zobrazí se dialog zachycující průběh akce

     

  • Klepnete na tlačítko Storno - tak celou akci stornujete (kontrola nebude provedena).

 

 

Převodový můstek

Byl částečně změněn způsob práce převodového můstku. Dříve bylo možné do "Z konta" napsat pouze začátek čísla účtu - převod se poté provedl pro všechny podúčty, které vyhovovaly zadanému výrazu.

Tedy pokud např. máme v účtovém rozvrhu konta 321 100, 321 103, 321 155 - a chtěli jsme tato konta přečíslovat na 321 200, 321 203 a 321 255 - bylo to možné zadat jedním řádkem převodového můstku, do kterého se zapsalo Z konta - 321 1 a Na Konto 321 2.  Bohužel, tato funkčnost způsobovala nemožnost zkrácení čísla účtu - pokud jsme totiž zadali Z konta 321 10254 a Na konto 321 100 - potom se provedl převod z konta 321 10254 na konto 321 10054.

Proto došlo k úpravě zpracování. Pokud chcete používat starý způsob převodu, musíte použít masku - tedy pro výše popsaný případ musí být Z konta 321 1* . Pokud * nepoužijete, program provede převod pouze přesného čísla účtu na přesně zadané číslo nového účtu. Ve verzi 11 může být * pouze jako poslední znak (tedy není možné použít z Windows obvyklého výrazu 3?1 1*5 ).